วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - Home:[หน้าแรก] 

0 4375 0561

H invention64

 

การประเมินสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จัดโดย วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ดำเนินการประเมินแบบออนไลน์ เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา..

ผลการประเมินตามรายละเอียด ด้านล่าง..