วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - Home:[หน้าแรก] 

0 4375 0561

มูลนิธิยุวสถิรคุณ ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม ตาม“โครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมอาชีวศึกษา”  เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพะยอม วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย นำโดย ว่าที่ร้อยเอกสนั่น แก้วบุญเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย  

อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ได้จัดกิจกรรม “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ Esso ปีการศึกษา 2560”  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย โดยมี นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ Esso ปีการศึกษา 2560 พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล