วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน  -->

0 4375 0561

นายอนุภัทร ศรีทอง

นายอนุภัทร ศรีทอง

e-mail : @gmail.com

=========================================

Zoom Meeting ID:

Password:

 

===========================================

YOUTUBE Channel:

รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :

Untitled 34

นางสาวชโลธร ทิพย์ธรรมา

e-mail : @gmail.com

=========================================

Zoom Meeting ID:907 562 5002

Password:7pevsx

 

===========================================

YOUTUBE Channel:

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสเข้าเรียน :hd6zcp3
รายวิชา คอม 1 รหัสเข้าเรียน :ccccccc
รายวิชา คอม 1 รหัสเข้าเรียน :ccccccc
รายวิชา คอม 1 รหัสเข้าเรียน :ccccccc
รายวิชา คอม 1 รหัสเข้าเรียน :ccccccc

Untitled 60

นายอรรถชัย อรรถโยโค

e-mail : @gmail.com

=========================================

Zoom Meeting ID:658 553 3831

Password: 2VKibf

 

===========================================

YOUTUBE Channel:

รายวิชา คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัสเข้าเรียน :h3uhsht
รายวิชา หลักเขียนโปรแกรม รหัสเข้าเรียน :ujzilxj
รายวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ รหัสเข้าเรียน :qq7vogt
รายวิชา คอม 1 รหัสเข้าเรียน :ccccccc
รายวิชา คอม 1 รหัสเข้าเรียน :ccccccc

Untitled 59

นายศุภกิตติ์ นาวงค์

e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

=========================================

Zoom Meeting ID:645 197 5174

Password: 4BPjsg

 

===========================================

YOUTUBE Channel:

รายวิชา อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ 20204-2101  [ปวช. ] รหัสเข้าเรียน :5l2ykpd
รายวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20204-2003 [ ปวช. ] รหัสเข้าเรียน :2mpexzl
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :

Untitled 25

นายสุริยา สองสี

e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

=========================================

Zoom Meeting ID:707 593 8581

password: 2SyHzc

 

===========================================

YOUTUBE Channel:

รายวิชา งานเครื่องยนต์เล็ก [ ปวช. ] รหัสเข้าเรียน :gslnyh4
รายวิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์ [ ปวช. ] รหัสเข้าเรียน :moboyyj
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :