วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - นายอรรถชัย อรรถโยโค 

0 4375 0561

Untitled 60

นายอรรถชัย อรรถโยโค

e-mail : @gmail.com

=========================================

Zoom Meeting ID:658 553 3831

Password: 2VKibf

 

===========================================

YOUTUBE Channel:

รายวิชา คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัสเข้าเรียน :h3uhsht
รายวิชา หลักเขียนโปรแกรม รหัสเข้าเรียน :ujzilxj
รายวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ รหัสเข้าเรียน :qq7vogt
รายวิชา คอม 1 รหัสเข้าเรียน :ccccccc
รายวิชา คอม 1 รหัสเข้าเรียน :ccccccc