วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน  -->

0 4375 0561

เขียนโดย NKCe-service
Untitled 25

นายสุริยา สองสี

e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

=========================================

Zoom Meeting ID:707 593 8581

password: 2SyHzc

 

===========================================

YOUTUBE Channel:

รายวิชา งานเครื่องยนต์เล็ก [ ปวช. ] รหัสเข้าเรียน :gslnyh4
รายวิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์ [ ปวช. ] รหัสเข้าเรียน :moboyyj
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :