วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - นายศุภรินทร์ เสงี่ยมทรัพย์ 

0 4375 0561

เขียนโดย NKCe-service
Untitled 53

นายศุภรินทร์ เสงี่ยมทรัพย์

e-mail :

=========================================

Zoom Meeting ID:

Password:

 

===========================================

YOUTUBE Channel:

รายวิชา เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์  รหัสเข้าเรียน :hnzbfl7
รายวิชา เครื่องทำความเย็น รหัสเข้าเรียน :ุ6d25dod
รายวิชา เซลส์แสงอาทิตย์และการประยุกตืใช้งาน รหัสเข้าเรียน :fby5inb
รายวิชา - รหัสเข้าเรียน :-
รายวิชา - รหัสเข้าเรียน :-