วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน  -->

0 4375 0561

เขียนโดย NKCe-service
Untitled 35

นางสาวพัชราภา   

e-mail :

Line ID:

YOUTUBE Channel:

Zoom ID:

 

รายวิชา แม่บ้านโรงแรม รหัสเข้าเรียน :bldhkpf
รายวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว รหัสเข้าเรียน :yic2dpm
รายวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รหัสเข้าเรียน :pj3y4lf
รายวิชา ศิลปวัฒนธรรมไทย รหัสเข้าเรียน :yrxhjkh
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :