วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน  -->

0 4375 0561

เขียนโดย NKCe-service
Untitled 9

นางสุภาวดี พรหมโสภา

e-mail : @gmail.com

=========================================

Zoom Meeting ID:

Password:

 

===========================================

YOUTUBE Channel:

รายวิชา การบัญชีชั้นกลาง 2 รหัสเข้าเรียน : jszlry6
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :-
รายวิชา - รหัสเข้าเรียน :-
รายวิชา - รหัสเข้าเรียน :-
รายวิชา - รหัสเข้าเรียน :-

เขียนโดย NKCe-service
Untitled 18

นางสาวพรรณี ลาโพธิ์

e-mail :

Line ID:

YOUTUBE Channel:

 

รายวิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี รหัสเข้าเรียน :yzgxr74
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :-
รายวิชา - รหัสเข้าเรียน :-
รายวิชา - รหัสเข้าเรียน :-
รายวิชา - รหัสเข้าเรียน :-

เขียนโดย NKCe-service
Untitled 16

นางพรนพรรณ ธงยศ

e-mail :

=========================================

Zoom Meeting ID:

Password:

 

===========================================

YOUTUBE Channel:

รายวิชา การขายเบื้องต้น 20200-1003  รหัสเข้าเรียน :qu2kabo
รายวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 20001-1003 รหัสเข้าเรียน :aufzaig
รายวิชา หลักการตลาด รหัสเข้าเรียน :er2fnir
รายวิชา การขายเบื้องต้น 30200-0001 รหัสเข้าเรียน :gwnzvac
รายวิชา การบริหารงานคุณภาพในองค์กร รหัสเข้าเรียน :36thaoj
รายวิชา กฎหมายแรงงาน รหัสเข้าเรียน :clg333p
 

เขียนโดย NKCe-service
Untitled 17

นางสาวเนตรยา  ภูสิงหา

e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

=========================================

Zoom Meeting ID:

Password:

 

===========================================

YOUTUBE Channel:

รายวิชา การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 2201-2001 รหัสเข้าเรียน :raq6ixz
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :
 

เขียนโดย NKCe-service
Untitled 19

นางสาววิไลภรณ์ สมดวงศรี

e-mail : @gmail.com

=========================================

Zoom Meeting ID:

Password:

 

===========================================

YOUTUBE Channel:

รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :