วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - นางพรนพรรณ ธงยศ 

0 4375 0561

Untitled 16

นางพรนพรรณ ธงยศ

e-mail :

=========================================

Zoom Meeting ID:

Password:

 

===========================================

YOUTUBE Channel:

รายวิชา การขายเบื้องต้น 20200-1003  รหัสเข้าเรียน :qu2kabo
รายวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 20001-1003 รหัสเข้าเรียน :aufzaig
รายวิชา หลักการตลาด รหัสเข้าเรียน :er2fnir
รายวิชา การขายเบื้องต้น 30200-0001 รหัสเข้าเรียน :gwnzvac
รายวิชา การบริหารงานคุณภาพในองค์กร รหัสเข้าเรียน :36thaoj
รายวิชา กฎหมายแรงงาน รหัสเข้าเรียน :clg333p