วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - นางสาวเนตรยา ภูสิงหา 

0 4375 0561

เขียนโดย NKCe-service
Untitled 17

นางสาวเนตรยา  ภูสิงหา

e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

=========================================

Zoom Meeting ID:

Password:

 

===========================================

YOUTUBE Channel:

รายวิชา การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 2201-2001 รหัสเข้าเรียน :raq6ixz
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :
รายวิชา  รหัสเข้าเรียน :