วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

0 4375 0561

บุคลากรแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ