วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

0 4375 0561