วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - สาขาวิชาช่างยนต์  -->

0 4375 0561

แผนกวิชาช่างยนต์ รับสมัครผู้เข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งผู้ที่มีความประสงค์อยากมีใบขับขี่ต้องผ่านการเข้าอบรมก่อน ถึงสิทธิ์สมัครเข้าทดสอบขอใบอนุญาต โดยกำหนดจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย โทร 043-731030 หรือ 083-3501-274 คุณครูสราวุฒิ  เที่ยงธรรม (ครูกุ้ง)

แผนกวิชาช่างยนต์ รับสมัครผู้เข้ารับอบรมเพื่อการขอใบอนุญาตขับรถ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งผู้ที่มีความประสงค์อยากมีใบขับขี่ต้องผ่านการเข้าอบรมก่อน ถึงสิทธิ์สมัครเข้าทดสอบขอใบอนุญาต

แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย นำโดยคุณครูชรินทร์  บุญล้อม และคุณครูจีรวัฒน์ สาตาธิคุณ พร้อมรับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมความรู้ โดยกำหนดจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 2 และวันเสาร์สุดท้ายของทุกเดือน ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย โทร 043-731030 หรือ 083-3501-274 คุณครูสราวุฒิ  เที่ยงธรรม (ครูกุ้ง)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายการเข้าอบรม

  • ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่  ค่าธรรมเนียม  400 บาท
  • ผู้ที่จะต่ออายุใบอนุญาตขับรถ  ค่าธรรมเนียม  200 บาท

การฝึกอบรมสำหรั...
การฝึกอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ การฝึกอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
การฝึกอบรมสำหรั...
การฝึกอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ การฝึกอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
การฝึกอบรมสำหรั...
การฝึกอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ การฝึกอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
การฝึกอบรมสำหรั...
การฝึกอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ การฝึกอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
การฝึกอบรมสำหรั...
การฝึกอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ การฝึกอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
การฝึกอบรมสำหรั...
การฝึกอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ การฝึกอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
การฝึกอบรมสำหรั...
การฝึกอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ การฝึกอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
การฝึกอบรมสำหรั...
การฝึกอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ การฝึกอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ


 

รวมข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย ปี 2560 ล่าสุด  

ป้ายจราจรและความหมาย