วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - ฝ่ายบริหารทรัพยากร  -->

0 4375 0561

เขียนโดย ทิพวรรณ แสนพยุ

 Screenshot 2


 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ดาวน์โหลด

 


เขียนโดย ทิพวรรณ แสนพยุ

 

Screenshot 1


 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ดาวน์โหลด

 


เขียนโดย ทิพวรรณ แสนพยุ

รายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

       รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566