วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  -->

0 4375 0561

   

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายชากร  โมสกุล

รองผู้อำนวยการ

 
         
นายจิรวัฒน์ สาตาธิคุณ  : หัวหน้ากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา สิบเอกจตุพร ธรรมสาร  : หัวหน้างานครูที่ปรึกษา นายประนอมศักดิ์ ศิริพัฒน์  : หัวหน้างานปกครอง นายสุระไกร เทพเดช  : หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน นายเวียง สัมฤทธิ์รินทร์  : หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
         
    นายวิศณุพงศ์  ใจวรรณะ  : หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน    
         
    นางสาวราตรี  กะตะศิลา  : เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา    

หมวดหมู่รอง