วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - อาคาร-สถานที่ 

0 4375 0561

          ชื่อสถานศึกษา     วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย                                               

          ชื่อภาษาอังกฤษ    PHAYAKKHUMPHISAL INDUSTRIAL AND COMMUNITY 

                                   EDUCATON COLLGE      


             

 

          เนื้อที่ของสถานศึกษา     182 ไร่ 2  งาน                              

          มีอาคาร รวมทั้งสิ้น  13  หลัง มีห้องทั้งสิ้น    82   ห้อง ได้แก่                  


 

 

1.       อาคารอำนวยการ                              จำนวน   1   หลัง   4    ห้อง

2.       อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้น           จำนวน   1   หลัง   32  ห้อง    

3.       อาคารเรียนและปฏิบัติการ  3 ชั้น           จำนวน   1   หลัง   20  ห้อง    

4.       อาคารโรงฝึกงาน                               จำนวน   2   หลัง   6    ห้อง    

5.       อาคารห้องสมุด  (ชั่วคราว)                   จำนวน   1   หลัง   1    ห้อง     

6.       อาคารพัสดุกลาง  (ชั่วคราว)                 จำนวน   1    หลัง   2    ห้อง     

7.       อาคารโรงอาหาร  (ชั่วคราว)                 จำนวน   1    หลัง   1    ห้อง     

8.       บ้านพัก                                         จำนวน   2    หลัง   12  ห้อง

9.       บ้านพักนักการภารโรง                        จำนวน   3    หลัง    6   ห้อง      


อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่