วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา  -->

0 4375 0561


สถิติข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2560


แบ่งตามระดับชั้น

 

สถิติโดยรวม  

  • ระดับ  ปวช.  จำนวน 1,309 คน  

  • ระดับ ปวส.  จำนวน 395 คน

  • รวมทั้งสิ้น  1,704  คน


แบ่งตามเพศ

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2560

 

สถิติข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2558


แบ่งตามระดับชั้น

 

สถิติโดยรวม  

  • ระดับ  ปวช.  จำนวน 852 คน  

  • ระดับ ปวส.  จำนวน 345 คน

  • รวมทั้งสิ้น  1,197  คน


แบ่งตามเพศ

งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร  : ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2558

 


สถิติข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2559


แบ่งตามระดับชั้น

 

สถิติโดยรวม  

  • ระดับ  ปวช.  จำนวน 824 คน  

  • ระดับ ปวส.  จำนวน 345 คน

  • รวมทั้งสิ้น  1,169  คน


แบ่งตามเพศ