วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 

0 4375 0561

 

สถิติข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2558


แบ่งตามระดับชั้น

 

สถิติโดยรวม  

  • ระดับ  ปวช.  จำนวน 852 คน  

  • ระดับ ปวส.  จำนวน 345 คน

  • รวมทั้งสิ้น  1,197  คน


แบ่งตามเพศ

งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร  : ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2558