วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 

0 4375 0561


สถิติข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2560


แบ่งตามระดับชั้น

 

สถิติโดยรวม  

  • ระดับ  ปวช.  จำนวน 1,309 คน  

  • ระดับ ปวส.  จำนวน 395 คน

  • รวมทั้งสิ้น  1,704  คน


แบ่งตามเพศ

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2560