วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - ที่ตั้งและภูมิศาสตร์ 

0 4375 0561

          ชื่อสถานศึกษา     วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย                                               

          ชื่อภาษาอังกฤษ    PHAYAKKHUMPHISAL INDUSTRIAL AND COMMUNITY 

                                   EDUCATON COLLGE            


          ที่ตั้งสถานศึกษา     เลขที่ 57  หมู่  6  ถนนอรุณประเสริฐ  ตำบลก้ามปู  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  รหัสไปรษณีย์ 44110                                                    

          โทรศัพท์     โทร. 043-731030                                        

          โทรสาร      โทร. 043-731030                                        

          เว็บไซต์      http://www.ppice.ac.th    


ทิศเหนือ          ติดอำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคามอำเภอปทุมรัตน์  จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศใต้              ติดอำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออก    ติดอำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ทิศตะวันตก      ติดอำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์