วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - ผู้บริหารสถานศึกษา 

0 4375 0561

  Untitled 60  
   

 นายวิชัย  สังฆะมะณี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

 
Untitled 60 Untitled-60.jpg Untitled-60.jpg Untitled-60.jpg

 นายธวัช  แบขุนทด

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

  นายวิศณุพงษ์  ใจวรรณะ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  นางสาวพรทิพย์  พานเหล็ก

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

  นายอรรถชัย  อรรถโยโค

ทำหน้าที่แทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา