วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา 

0 4375 0561