วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - มอบน้ำดื่ม และพันธุ์ฟ้าทะลายโจร สำหรับแจกจ่าย ขยายพันธุ์ เพื่อใช้รักษาอาการ ไข้หวัด จากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับหน่วยประสานงานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ณ ที่ทำการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

0 4375 0561