วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - ข่าวประชาสัมพันธ์  -->

0 4375 0561

เขียนโดย นนทกร โตพิทักษ์
namtrum62
“อศจ.มหาสารคาม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ร่วมโครงการกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ซ่อมสร้าง ล้างใหม่ โดยวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย เปิดบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center)ช่วยเหลือผู้ประสพภัยนำ้ท่วม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยนายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประธาน และนายดำรงด์เดช สุริยา ประธานอศจ.มหาสารคาม กล่าวรายงาน 5 กันยายน 2562
เขียนโดย นนทกร โตพิทักษ์

momday62

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12สิงหาคม2562

เขียนโดย นนทกร โตพิทักษ์

pasathai62

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมโครงการวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2562 ณ.หอประชุมพระศรีสุวรรณวงศาวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 7ส.ค.62 ครับ

เขียนโดย นนทกร โตพิทักษ์

king10

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัยได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล ณ หอประชุมพระศรีสุวรรณวงศา วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย  เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

เขียนโดย นนทกร โตพิทักษ์

110762

ขอเรียนเชิญ คณะครู นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพยอม วิทยาลัยการอาชีพพยัฆภูมิพิสัย


 

เขียนโดย นนทกร โตพิทักษ์

ppice01

“เชิดชูเกียรติ..คนเก่ง”คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เชิดชูเกียรติ นายพีรยุทร เสงี่ยมทรัพย์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และครูผู้ฝึกสอน ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่28 ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่3-5ก.ค.62 ณ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6จังหวัดขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับ1เหรียณเงิน สาขาเทคโนโลยีระบบความเย็น 8 กรกฎาคม 2562


เขียนโดย นนทกร โตพิทักษ์

esso62

อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ Esso ปีการศึกษา 2562” วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย มอบเกียรติบัตร ให้กับคณะครู และนักเรียน นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

เขียนโดย นนทกร โตพิทักษ์

Scout2562

“108ปี..ลูกเสือไทย”คณะผู้บังคับบัญชา ผู้กำกับ ลูกเสือ กองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ.สนามกีฬากลางวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เขียนโดย นนทกร โตพิทักษ์

fixit2562

“เปิดแล้ว..ศูนย์Fix it Center “คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ร่วมโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) โดยนายสัมฤทธิ์ หน่อแก้ว นายอำเภอยางสีสุราช ประธานพิธีเปิด ณ.อบต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม  22 มิถุนายน 2562

เขียนโดย นนทกร โตพิทักษ์

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้

เขียนโดย NKCe-service

2019 02 152991

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ขอเชิญชวนทุกท่านไปเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ 

webbanner dabate

เขียนโดย NKCe-service

news king10 26072561

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล ณ หอประชุมพระศรีสุวรรณวงศา วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

เขียนโดย NKCe-service

news incubator VEC 25072561

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ได้รับการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ร้าน phayak Coffee และ ร้าน BC-screen เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

เขียนโดย NKCe-service

 

โครงการประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง รายบุคคล (ID PLAN) และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม คลิก \/ \/

เขียนโดย NKCe-service

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ได้จัดกิจกรรม พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย นำโดย ว่าที่ร้อยเอกสนั่น แก้วบุญเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย เป็นประธานในพิธี 

เขียนโดย NKCe-service

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ได้จัดกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย โดยมี ว่าที่ร้อยเอกสนั่น แก้วบุญเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย เป็นประธานในพิธี 

เขียนโดย NKCe-service

มูลนิธิยุวสถิรคุณ ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม ตาม“โครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมอาชีวศึกษา”  เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพะยอม วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย นำโดย ว่าที่ร้อยเอกสนั่น แก้วบุญเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย  

เขียนโดย NKCe-service

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ได้จัดกิจกรรม “วันไหว้ครูช่าง และครูประจำการ ปีการศึกษา 2560”  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560  

เขียนโดย NKCe-service

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย นำโดยแผนกวิชาช่างยนต์ จัดโครงการ “อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ปี 2560”  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามเส้นทางถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 202  เพื่อให้บริการตรวจซ่อมบำรุงดูแลรักษา รถยนต์ทุกประเภท และเพื่อเป็นการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางจราจร เดินทางอย่างปลอดภัย รวมทั้งให้บริการสอบถามข้อมูลเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยว ที่พักร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่นั่งพักผ่อนสำหรับผู้เดินทาง โดยให้บริการระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-00.30 น.