วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 

0 4375 0561

เขียนโดย ศิริกาญ เหลาทำนา

งานวิจัยเรื่อง  การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

ผู้วิจัย     นางรัชดาภรณ์ มะลิซ้อน       รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ปีที่วิจัย   2560

>>>>>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<<<<<<