วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - เผยแพร่การวิจัย :การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ฯ โดยใช้โครงงานคุณธรรม 

0 4375 0561

เขียนโดย NKCe-service

research study      รายงานการวิจัย บทคัดย่อ

     

     ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย โดยใช้โครงงานคุณธรรม

     ผู้วิจัย : นายชากร โมสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

     ปีที่วิจัย : 2560 - 2561