วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - เอกสารเผยแพร่ของสถานศึกษา - เอกสารเผยแพร่ของสถานศึกษา 

0 4375 0561

Up

เอกสารเผยแพร่ของสถานศึกษา

ปฏิทินการศึกษา พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม 2561-2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติของ สอศ.
ประกาศ รับสมัครนักศึกษา โครงการเด็กดีมีที่เรียน
รายงาน สตง. ประจำเดือน ต.ค.60
ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
รายงาน สตง ประจำเดือน พ.ย. 60
ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3
ายงานประจำเดือน ธ.ค 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอการประกวดราคา ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล 9 ด้าน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2563
รายงาน สตง. ประจำเดือน มกราคม 61 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงาน สตง. ประจำเดือน มกราคม 2561ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงาน สตง. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงาน สตง. ประจำเดือน มีนาคม 2561ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงาน สตง. ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงาน สตง. ประจำเดือน เมษายน 2561ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงาน สตง. ประจำเดือน เมษายน 2561ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงาน สตง. ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
 
 
Powered by Phoca Download